Mokyklos misija

  Mokykla vykdo bendrojo lavinimo mokyklos pradinio ir pagrindinio mokslo programą.

  Tenkina mokyklos ugdytinių ir mokytojų poreikius įgyti siekiamą standartais ar norminiais aktais apibrėžtą išsilavinimą, kvalifikaciją.

  Padeda žmogui integruotis į informacinę visuomenę, moko ugdytinius kelti sau maksimalius reikalavimus, kritiškai save vertinti, išlaikyti žmogiškąjį orumą.

  Padeda brandinti vertybines nuostatas, sutvirtinančias tautos išlikimui būtinus dorovės, patriotizmo, demokratinės gyvensenos pamatus.

  Orientuoja ugdymo turinį į praktiką, rengia ugdytinius pozityviai veiklai, šeimai, tobulinimuisi visą gyvenimą.
  Skaityti daugiau >>