Žodis – geopatogeninis kilęs iš dviejų žodžių: geo – žemė ir pathos – liga. Mintis, kad žemė gali būti teigiamų ar kenksmingų spinduliavimų šaltiniu, gimė labai seniai. Prieš daugelį amžių žmonės tai žinodami rinkdavo geriausias vietas ganykloms ir būstams. Ypač kruopščiai būdavo renkamos vietos ganykloms ir gynybinės paskirties statiniams. Žemės energetinių spinduliavimų zonų nustatymo metodika aukščiausią lygį pasiekė Kinijoje, būdama viena pagrindinių FENG–SHUI mokslo sudedamųjų dalių. Visai neseniai Vakarų pasauliui šis mokslas atgimė GEOTRONIKOS (arba GEOMANTIJOS) vardu. Šį pavadinimą 1986 metais pasiūlė Jenos universiteto geologijos profesorius Valteris. Šiuolaikinius šio mokslo pagrindus sukūrė savo darbais Šnaideris ir Švaiceris. Žemė, šiuolaikinio mokslo vertinimu, yra didelis savotiškas kristalas su briaunomis , energetiniais mazgais ir juos jungiančiomis geoenergetinėmis linijomis.

Geotronika Autorius: Jonas Jukonis APIE GEOTRONIKĄ   |   STRAIPSNIAI   |   KONTAKTAI   Apie geotroniką   Tai sritis užsiimanti geopatogeninių (kenksmingų žmogui) zonų paieška bei jų lokalizacija, įvairių žemės sklypų, parduotuvių, gamyklų, biurų patalpų ekspertize, nustatant energetiškai geras ir blogas zonas žmogui, nustatant geologines dislokacijas, ieškant mineralų ir kitų gamtos turtų. Į žemę turime žiūrėti kaip į objektą, užpildytą gyvybine energija su ja supančiais energetiniais srautais. Ši energija įvairiose žemės vietose skirtinga. Ji vienokia atvirose lygumose ir kitokia kalnuotose vietovėse. Slėnių energetika skiriasi nuo plokštikalnių, o pajūrio nuo kalnų energetikos. Kiekvienas žemės derinys apdovanotas savita energetika kuri daro poveikį visos gyvybės formoms žemėje. Patys galingiausi mūsų pasaulio faktoriai yra tie, kurių negalime pamatyti, išgirsti ar pajusti, – rašė senovės kinų filosofas Laozi. Vienas tokių faktorių yra žemės žemo dažnio elektromagnetinių bangų energetiniai srautai kurie veikia dvejopai (teigiamai ar neigiamai) visas gyvybės formas. Minėti energetiniai srautai yra nematomi, neturi nei kvapo, nei spalvos, jų negalima išmatuoti ar užfiksuoti šiuolaikiniais fiziniais prietaisais. Žmogui pavojingiausios – geopatogeninės zonos. Jomis vadinamos tokios gamtinės zonos, kurios dėl įvairių žemės geologinių – struktūrinių žemės pokyčių, žemės žievės vingių, tektoninių lūžių, energetinių ir vandens srautų – neigiamai veikia gyvus organizmus. Žemė ir visi gyvi organizmai skleidžia elektromagnetinius virpesius tokiais dažniais, kurių žemės teigiami srautai papildo vieni kitus, o geopatogeninėse žemės zonose virpesių harmonija pažeidžiama. Žodis – geopatogeninis kilęs iš dviejų žodžių: geo – žemė ir pathos – liga. Mintis, kad žemė gali būti teigiamų ar kenksmingų spinduliavimų šaltiniu, gimė labai seniai. Prieš daugelį amžių žmonės tai žinodami rinkdavo geriausias vietas ganykloms ir būstams. Ypač kruopščiai būdavo renkamos vietos ganykloms ir gynybinės paskirties statiniams. Žemės energetinių spinduliavimų zonų nustatymo metodika aukščiausią lygį pasiekė Kinijoje, b